Good Health Oyster Plus Zinc 60 capsules

$24.00 đ 422,596
In stock
Shipping weight
0.15
Expiry date
09.2022
SKU
9345147001789
  • Buy 3 for $22.00 đ 390,026 each and save 8%
  • Buy 6 for $20.00 đ 357,456 each and save 17%
Good Health Oyster Plus Zinc 60 capsules provides naturally occurring vitamins, minerals, and nutrients for everyday health and wellbeing. The added zinc boosts the naturally occurring amounts present in oysters, for reproductive and immune support.

Directions:

Adults: Take 1 to 2 capsules daily or as professionally advised. 

Capsules may be opened and added to food.

Viên Good Health Oyster Plus Zinc cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng tự nhiên cho sức khỏe và an sinh hàng ngày. Kẽm bổ sung làm tăng lượng xuất hiện tự nhiên trong hàu, để hỗ trợ sinh sản và miễn dịch.

Cách dùng

Người lớn: Uống từ 1 đến 2 viên mỗi ngày hoặc được tư vấn bác si, có thể được mở ra và thêm vào thức ăn.

More Information
Weight 0.15 kgs
Manufacturer Good Health
Expiry date 09.2022
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314