Chính sách hỗ trợ khách hàng hiện có của OZAN.

1. Mua càng nhiều, giá càng giảm đối với khách lẻ

Giá giảm dần tùy vào số lượng sản phẩm khách mua

mua cang nhieu cang re

2. Gửi càng nhiều, càng rẻ chiều Úc -> Việt Nam

1-20kg - hàng thường $10/kg, thuốc & mỹ phẩm $12/kg
>=20kg - hàng thường $10/kg, thuốc & mỹ phẩm $11/kg
>=50kg - hàng thường $10/kg, thuốc & mỹ phẩm $10/kg

3. Chiết khấu cao hơn cho khách buôn Wholesale

Hiện tại OZAN offer 4 loại account wholesale cho khách

 • Wholesale_100: Khách buôn mua trên $100 / order
 • Wholesale_1000: Khách buôn mua trên $1000 / order
 • Wholesale_3000: Khách buôn mua trên $3000 / order
 • Wholesale_6000: Khách buôn mua trên $6000 / order

4. 10off cho đơn hàng trên $100

 • Áp dụng đối với tài khoản Retail và Wholesale_100 
 • Order không gồm sản phẩm sữa
 • Dùng code 1 lần trong ngày
 • Dùng được 5 lần cho 1 tài khoản

5. ozan10 thêm $10 off cho đơn hàng trên $300

 • Áp dụng đối với Wholesale_100
 • Dùng được 10 lần cho 1 tài khoản

6. ozanx10 thêm $10 off cho đơn hàng trên $400

 • Áp dụng đối với Wholesale_100
 • Dùng được 10 lần cho 1 tài khoản
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314