Chính sách hỗ trợ khách hàng hiện có của OZAN EXPRESS

1. Mua càng nhiều, giá càng giảm đối với khách Retail

2. Gửi càng nhiều, càng rẻ chiều Úc -> Việt Nam

3. Chiết khấu cao hơn cho khách buôn Wholesale

Hiện tại OZAN EXPRES đang có 4 loại tài khoản Wholesale cho khách

  • Wholesale_100: Khách buôn mua trên $100 / order
  • Wholesale_1000: Khách buôn mua trên $1000 / order
  • Wholesale_3000: Khách buôn mua trên $3000 / order
  • Wholesale_6000: Khách buôn mua trên $6000 / order

4. 10off cho đơn hàng trên $100

  • Áp dụng đối với tài khoản Retail
  • Order không gồm sản phẩm sữa
  • Dùng code 1 lần trong ngày
  • Dùng được 2 lần cho 1 tài khoản
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314