Chính sách hỗ trợ khách hàng hiện có của OZAN EXPRESS

1. Mua càng nhiều, giá càng giảm đối với khách Retail

2. Gửi càng nhiều, càng rẻ chiều Úc -> Việt Nam

3. Chiết khấu cao hơn cho khách buôn Wholesale

Hiện tại OZAN EXPRES đang có 4 loại tài khoản Wholesale cho khách

 • Wholesale_100: Khách buôn mua trên $100 / order
 • Wholesale_1000: Khách buôn mua trên $1000 / order
 • Wholesale_3000: Khách buôn mua trên $3000 / order
 • Wholesale_6000: Khách buôn mua trên $6000 / order

4. 10off cho đơn hàng trên $100

 • Áp dụng đối với tài khoản Retail và Wholesale_100 
 • Order không gồm sản phẩm sữa
 • Dùng code 1 lần trong ngày
 • Dùng được 5 lần cho 1 tài khoản

5. ozan10 thêm $10 off cho đơn hàng trên $300

 • Áp dụng đối với Wholesale_100
 • Dùng được 10 lần cho 1 tài khoản

6. ozanx10 thêm $10 off cho đơn hàng trên $400

 • Áp dụng đối với Wholesale_100
 • Dùng được 10 lần cho 1 tài khoản
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314