OZAN EXPRESS Saigon store

Saigon Store

Hàng có sẵn tại kho Sài Gòn:

* Giá Việt Nam đồng đã bao gồm mọi chi phí về kho Sài Gòn và Hà Nội.
* Miễn phí giao hàng tại Sài Gòn và Hà Nội cho các đơn hàng trên 1.5kg.
* Các đơn hàng dưới 1.5kg tại Sài Gòn / Hà Nội và các đơn hàng đi tỉnh, khách hàng thanh toán phí ship.
* OZAN EXPRESS nhận ship COD (thanh toán tiền khi nhận hàng).
* OZAN EXPRESS sử dụng dịch vụ Giao Hàng Tiết Kiệm để vận chuyển các đơn hàng từ kho hàng Sài Gòn.

 1. A2 Nutrition for Mothers 900g
  đ 794,037
  SG stock: 20| Exp: 06.2024
  Buy now
 2. A2 milk powder full cream 1kg
  đ 441,532
  SG stock: 54| Exp: 12.2021
  Buy now
 3. Absolute Organic Black Chia Seed 400g
  đ 200,711
  SG stock: 11| Exp: 05.2021
  Buy now
 4. Absolute Organic Chia 1kg
  đ 436,133
  SG stock: 18| Exp: 08.2021
  Buy now
 5. Aptamil Essensis Stage 1 900g
  đ 1,073,397
  SG stock: 12| Exp: 10.2021
  Buy now
 6. Aptamil Essensis Stage 2 900g
  đ 1,073,397
  SG stock: 26| Exp: 10.2021
  Buy now
 7. Aptamil Essensis Stage 3 900g
  đ 1,073,397
  SG stock: 23| Exp: 11.2021
  Buy now
 8. Aptamil Profutura Stage 1 900g
  đ 855,147
  SG stock: 31| Exp: 10.2021
  Buy now
 9. Aptamil Profutura Stage 2 900g
  đ 881,337
  SG stock: 22| Exp: 12.2021
  Buy now
 10. Aptamil Profutura Stage 3 900g
  đ 811,497
  SG stock: 2| Exp: 02.2022
  Buy now
 11. Aptamil Profutura Stage 4 900g (SALE - 05.2021)
  đ 706,737
  SG stock: 14| Exp: 05.2021
  Buy now
 12. Baltic Amber Teething Bracelet Baby 14-15cm
  đ 330,853
  SG stock: 6| Exp: 00.0000
  Buy now
 13. Baltic Amber Teething Necklaces Baby 33-35cm
  đ 435,788
  SG stock: 9| Exp: 00.0000
  Buy now
 14. Bio Island DHA Kids 60 Capsules
  đ 319,673
  SG stock: 53| Exp: 05.2023
  Buy now
 15. Bio Island Lysine Stage 2 60 Chewable Tablets
  đ 309,025
  SG stock: 32| Exp: 02.2023
  Buy now
 16. Bio Island Lysine Starter for Kids 150g
  đ 427,196
  SG stock: 31| Exp: 11.2022
  Buy now
 17. Bio Island Milk Calcium 90 Capsules
  đ 379,729
  SG stock: 28| Exp: 05.2023
  Buy now
 18. Bio Island Zinc 120 Chewable Tablets
  đ 265,200
  SG stock: 59| Exp: 05.2023
  Buy now
 19. Bio oil 200ml
  đ 523,756
  SG stock: 8| Exp: 07.2024
  Buy now
 20. Blackmores Celery 3000 50 Tablets
  đ 317,914
  SG stock: 24| Exp:
  Buy now
 21. Blackmores Macu Vision 150 Tablets
  đ 703,331
  SG stock: 14| Exp:
  Buy now
 22. Blackmores Pregnancy Iron 30 tablets
  đ 179,993
  SG stock: 73| Exp: 04.2022
  Buy now
 23. Breath Pearls Original 50 capsules
  đ 153,643
  SG stock: 16| Exp: 03.2022
  Buy now
 24. Cancer Council SPF 50+ Ultra 110ml Tube
  đ 232,192
  SG stock: 7| Exp: 06.2021
  Buy now
 25. Careline Lanolin cream 100ml
  đ 92,332
  SG stock: 13| Exp: 12.2022
  Buy now
 26. Careline Placenta Cream 100ml
  đ 92,332
  SG stock: 62| Exp: 02.2023
  Buy now
 27. Chefs Choice Chia 1kg
  đ 418,673
  SG stock: 25| Exp: 12.2021
  Buy now
 28. Chefs Choice Chia 500g
  đ 244,335
  SG stock: 28| Exp: 07.2021
  Buy now
 29. Combantrin Chocolate Squares 24
  đ 309,206
  SG stock: 20| Exp: 04.2022
  Buy now
 30. Costar Collagen Essence 50ml
  đ 170,907
  SG stock: 18| Exp: 03.2023
  Buy now
 31. Costar Royal Jelly 1450mg 365 capsules
  đ 479,488
  SG stock: 6| Exp: 10.2022
  Buy now
 32. Costar Shark Cartilage 365 capsules
  đ 663,218
  SG stock: 9| Exp: 02.2023
  Buy now
 33. Devondale 1kg
  đ 375,023
  SG stock: 27| Exp: 09.2021
  Buy now
 34. Eaoron Crystal White Body Cream 330g
  đ 337,772
  SG stock: 21| Exp: 08.2022
  Buy now
 35. Eaoron SWF Whitening Capsules Serum
  đ 813,409
  SG stock: 10| Exp:
  Buy now
 36. Eaoron Shining Cream 50ml
  đ 366,442
  SG stock: 19| Exp: 06.2023
  Buy now
 37. Elevit 100 tablets
  đ 1,078,115
  SG stock: 29| Exp: 12.2021
  Buy now
 38. Elevit breastfeeding 60 capsules
  đ 528,481
  SG stock: 30| Exp: 09.2021
  Buy now
 39. Femfresh Daily Wash 250ml
  đ 178,036
  SG stock: 40| Exp: 2.2023
  Buy now
 40. Glucerna 850g
  đ 733,110
  SG stock: 15| Exp: 10.2021
  Buy now
 41. Golden Health Placenta 50000mg 100 capsules
  đ 869,438
  SG stock: 19| Exp: 06.2023
  Buy now
 42. Good Health Oyster Plus Zinc 60 capsules
  đ 292,429
  SG stock: 13| Exp: 07.2023
  Buy now
 43. Healthy Care Gummy Multivitamin 250 Gummies
  đ 347,019
  SG stock: 30| Exp: 05.2022
  Buy now
 44. Healthy Care Kids DHA 60 Capsules
  đ 195,360
  SG stock: 11| Exp: 06.2023
  Buy now
 45. Healthy Care Milk Calcium 60 Capsules
  đ 217,181
  SG stock: 64| Exp: 06.2023
  Buy now
 46. Healthy Care Shark Cartilage 200 tablets
  đ 362,924
  SG stock: 14| Exp: 07.2023
  Buy now
 47. Heinz Custard with Banana Pouch 6m+ 120g
  đ 47,992
  SG stock: 45| Exp: 07.2021
  Buy now
 48. Heinz Vanilla Custard Pouch 6m+ 120g
  đ 47,992
  SG stock: 20| Exp: 08.2021
  Buy now
 49. Iron Melts 50 Chewable Tablets
  đ 171,620
  SG stock: 35| Exp: 06.2024
  Buy now
 50. Lanopearl Himalaya 50ml
  đ 478,194
  SG stock: 8| Exp:
  Buy now
 51. Lanopearl Vitamin E & Tea Tree Cleanser 250ml
  đ 202,309
  SG stock: 5| Exp: 09.2023
  Buy now
 52. Lifespring Collagen Cream 100ml
  đ 99,318
  SG stock: 34| Exp: 01.2023
  Buy now
 53. Lifespring Lanolin Cream 100ml
  đ 99,492
  SG stock: 34| Exp: 05.2023
  Buy now
 54. Lifespring Placenta Cream 100ml
  đ 99,492
  SG stock: 37| Exp: 01.2023
  Buy now
 55. Lucas Papaw Ointment 25g
  đ 104,229
  SG stock: 10| Exp: 08.2022
  Buy now
 56. Lucas Papaw Ointment 75g
  đ 219,100
  SG stock: 44| Exp: 02.2022
  Buy now
 57. Massel Stock Powder Beef 168g
  đ 97,556
  SG stock: 34| Exp:
  Buy now
 58. Massel Stock Powder Chicken 168g
  đ 97,556
  SG stock: 31| Exp:
  Buy now
 59. Massel Stock Powder Vegetable 168g
  đ 97,556
  SG stock: 32| Exp:
  Buy now
 60. Menevit 90 capsules
  đ 1,124,214
  SG stock: 33| Exp: 02.2022
  Buy now
 61. Milo 1kg
  đ 410,092
  SG stock: 20| Exp: 11.2021
  Buy now
 62. Natures Way Beauty Collagen 60 Tablets
  đ 356,861
  SG stock: 5| Exp: 09.2023
  Buy now
 63. Natures Way Kids Smart Drops DHA 20ml
  đ 173,015
  SG stock: 2| Exp: 07.2022
  Buy now
 64. OGX Biotin & Collagen Conditioner 385ml
  đ 240,690
  SG stock: 48| Exp: 01.2022
  Buy now
 65. OGX Biotin & Collagen Shampoo 385ml
  đ 240,690
  SG stock: 48| Exp: 01.2023
  Buy now
 66. Ostelin Calcium & Vitamin D3 130 tablets
  đ 376,909
  SG stock: 20| Exp: 01.2023
  Buy now
 67. Ostelin Infant Vitamin D3 Drops 2.4ml
  đ 206,540
  SG stock: 61| Exp: 11.2021
  Buy now
 68. Ostelin Kids Vitamin D3 Liquid 20ml
  đ 136,700
  SG stock: 68| Exp: 03.2023
  Buy now
 69. Pediasure 850g (SALE - 09.2021)
  đ 785,316
  SG stock: 13| Exp: 09.2021
  Buy now
 70. Prospan 200ml
  đ 338,471
  SG stock: 7| Exp: 06.2021
  Buy now
 71. Rebirth Anti-Wrinkle Eye Gel 30g
  đ 230,455
  SG stock: 6| Exp: 09.2022
  Buy now
 72. Rebirth Emu Whitening cream 50ml
  đ 408,354
  SG stock: 7| Exp:
  Buy now
 73. Rebirth Lanolin Lip Balm
  đ 75,946
  SG stock: 93| Exp: 01.2023
  Buy now
 74. Rebirth Marine Collagen 60 capsules
  đ 478,194
  SG stock: 20| Exp:
  Buy now
 75. Rebirth Placenta Anti-Wrinkle Cream 100ml
  đ 153,447
  SG stock: 20| Exp: 03.2023
  Buy now
 76. Rebirth Vanilla Lip Balm
  đ 75,946
  SG stock: 12| Exp: 05.2023
  Buy now
 77. Rosanna Radiance Concentrate Serum 3 x 8ml
  đ 334,502
  SG stock: 16| Exp: 04.2023
  Buy now
 78. S26 Gold 1+ 900g
  đ 548,899
  SG stock: 15| Exp: 07.2021
  Buy now
 79. Saffron 1g
  đ 163,246
  SG stock: 24| Exp: 10.2021
  Buy now
 80. Saffron 2g
  đ 208,633
  SG stock: 37| Exp: 07.2022
  Buy now
 81. Saffron 5g
  đ 463,540
  SG stock: 70| Exp: 07.2022
  Buy now
 82. Saffron 5g (metal tin)
  đ 453,073
  SG stock: 20| Exp:
  Buy now
 83. Swisse Liver Detox 120 tablets
  đ 390,894
  SG stock: 33| Exp: 01.2022
  Buy now
 84. Thera Lady - 24K Pure Gold Ampoule 100ml
  đ 341,989
  SG stock: 155| Exp: 02.2023
  Buy now
 85. Thera Lady 24k Pure Gold Toner 120ml
  đ 303,565
  SG stock: 6| Exp: 03.2023
  Buy now
 86. Vicks Baby Balsam 50g
  đ 155,029
  SG stock: 19| Exp: 03.2022
  Buy now
 87. Vitatree Propolis Spray 25ml
  đ 106,497
  SG stock: 103| Exp: 02.2023
  Buy now
 88. Vitatree Super Iron Chewable 90 tablets
  đ 293,127
  SG stock: 41| Exp: 05.2022
  Buy now

©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314