Vitatree Essence of Kangaroo 40000 Max 100 capsules

$19.00 đ 351,756
Out of stock
Shipping weight
0.20
Expiry date
03.2022
SKU
9348444000233
  • Buy 3 for $18.00 đ 335,471 each and save 5%
  • Buy 6 for $17.00 đ 319,186 each and save 11%

Kangaroo is well known animal that only can be found in Australia.

Kangaroo meat has the highest level of protein and the highest level of minerals such as zinc, iron, potassium, and sodium.

Essence of Kangaroo helps increasing physical strength and enhancing sexual energy. It can also regenerate vital functions and improve weakness in limbs and fatigue. It is especially beneficial for stamina and strength in men.

Directions:

Take 1-2 capsules daily after meal

Vitatree Essence of Kangaroo có hàm lượng protein cao nhất và mức khoáng chất cao nhất như kẽm, sắt, kali và natri, giúp tăng cường sức mạnh thể chất và tăng cường năng lượng tình dục. Nó cũng có thể tái tạo các chức năng quan trọng và cải thiện điểm yếu trong chân tay và mệt mỏi. Nó đặc biệt có lợi cho sức chịu đựng và sức mạnh ở nam giới.

Cách dùng

Uống 1-2 viên mỗi ngày sau bữa ăn

More Information
Weight 0.20 kgs
Manufacturer Vitatree
Expiry date 03.2022
©2019 OZANEXPRESS | ABN: 14 630 143 314